MAHATMA GANDHI MISSION

Krishi Vigyan Kendra

(Indian Council of Agricultural Research, New Delhi)
Gandheli, Tq. Dist. Aurangabad (M.S.) 431007
Tel. 09404997772, Email: mgmkvk@gmail.com, Website: www.mgmkvk.com

Aurangabad District map

कृषि सल्ला


१) उन्हाळी भुईमुगाची लागवड दिनांक १५ फेब्रुवारी पर्यंत पुर्ण करावी. आंबा मोहराचे ढगाळ वातावरणामुळे भुरी रोगाचा तसेच तुडतुडे या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे त्यासाठी इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एस एल ३ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. तसेच पाण्यात विरघळणारे गंधक ८० % डब्ल्यू पी, २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.


२) कांदा पिकातील फुलकिडी व जांभळा करपाच्या एकत्रित नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० ईसी १५ मिली किंवा लॅम्ब्डा सायहॅलोथ्रीन ५ ई.सी ६ मिली किंवा क्विनॉलफॉस २५ ईसी २४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून आलटून पलटून फवारण्या घ्याव्यात. त्याच बरोबर डायथेन M-45, ०.३% हे बुरशीनाशक + स्टिकरचा वापर करावा.


३) हरभरावरील घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी १८.५ % एस एल क्लोरअॅन्ट्रीनिलीप्रोल १०० मिली प्रति हेक्टर ५०० लीटर पाण्यातून फवारावे.


४) द्राक्षावरील भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी सल्फर ८० डब्ल्यू पी २५ ग्रॅम किंवा पोटॅशिअम बायकार्बोनेट ५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.


५) जनावरांच्या चा-यासाठी ज्वारी, मका व बाजरीची फेब्रवारी मध्ये पेरणी करावी.१) भाजीपाला पिकावरील रसशोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी ५ % निंबोळी अर्काची किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ % एस एल २ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.


२) भाजीपाला पिकावरील भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी पाण्यात विरघळणारे गंधक २५ ग्रॅम १० लीटर पाण्यात मिसळून २-३ फवारण्या दर १५ दिवसाचे अंतराने कराव्यात.


३) हरभरावरील घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी १८.५ % एस एल क्लोरअॅन्ट्रीनिलीप्रोल १०० मिली प्रति हेक्टर ५०० लीटर पाण्यातून फवारावे.


४) आंबा मोहरावरील करपा रोग नियंत्रणासाठी पिक फुलो-यात असताना कार्बेन्डाझिम १२ % + मॅनकोझेब ६३ % डब्ल्यू पी २० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाणी या संयुक्त बुरशीनाशकाच्या १० दिवसाच्या अंतराने २ फवारण्या कराव्यात.


५) गव्हावरील तांबेरा रोगाच्या नियंत्रणासाठी मॅन्कोझेब हे बुरशीनाशक १५ किलो ५०० लीटर पाण्यातून फवारावे.


६) द्राक्षावरील भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी सल्फर ८० डब्ल्यू पी २५ ग्रॅम किंवा पोटॅशिअम बायकार्बोनेट ५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.KVK Jurisdictional Area in Aurangabad District Aurangabad District map

MGM Krishi Vigyan Kendra

Krishi Vigyan Kendra, Gandheli, Aurangabad, under the administrative control of Mahatma Gandhi Mission, Aurangabad started it’s functioning in the year 2011, with the financial support from the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

Krishi Vigyan Kendra is a planned project of Indian Council of Agricultural Research, New Delhi for transfer of agricultural technology to the farming community.