MAHATMA GANDHI MISSION

Krishi Vigyan Kendra

(Indian Council of Agricultural Research, New Delhi)
Gandheli, Tq. Dist. Aurangabad (M.S.) 431007
Tel. 09404997772, Email: mgmkvk@gmail.com, Website: www.mgmkvk.com


Aurangabad District map

Important

कृषि हवामान सल्ला


कृषि सल्ला

  राज्यस्तरीय अँग्रोअ़ँडव्हायजरी समितीच्या दि. २५/०६/२०१९ च्या बैठकीतील कृषि हवामान विषयक संदेश खालीलप्रमाणे आहे.
  हवामानाचा अंदाज

 • कोकणात पुढील ५ दिवस बहुतांश ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
 • मध्य महाराष्ट्रमध्ये दिनांक २५ व २६ जून २०१९ रोजी ब-याच ठिकाणी तसेच दिनांक २७,२८,२९ जून २०१९ रोजी काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
 • मराठवाड्यात पुढील ५ दिवस काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
 • विदर्भात दिनांक २५,२७,२८ व २९ जून २०१९ रोजी काही ठिकाणी तसेच दिनांक २६ जून २०१९ रोजी ब-याच ठिकाणी पाऊस प़डण्याची शक्यता आहे.
 •  

  इशारा-

 • दिनांक २५ व २६ जून २०१९ कोकणात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता. तसेच २७,२८,२९ जून २०१९ रोजी जोरदार ते अतिजोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
 • दिनांक २५ जून २०१९ रोजी मध्य महाराष्ट्रामध्ये तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
 • दिनांक २६ जून २०१९ विदर्भात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
 •  

  कृषि सल्ला –

 • कोकणात मुसळधार पावसाची शक्यता लक्ष्यात घेता शेतातील अतिरिक्त पाणी निचरा प्रणालीद्वारे शेतातून बाहेर काढावे.
 • खरीप हंगामाच्या पुर्व तयारीसाठी पुर्व मशागतीची कामे पुर्ण करावीत. तसेच बांध बंधिस्ती करुन घ्यावी.
 • भात पिकासांठी रोपवाटीका तयार करणेच्या दृष्टीकोनातून पुर्वतयारी करावी. १ हेक्टर क्षेत्र लागवडीसाठी १० गुंठे रोपवाटीका तयार करावी. पेरणीसाठी सुधारित / संकरित बियाणे अधिकृत बियाणे विक्रेताकडून / कृषि विद्यापीठांच्या विक्री केंद्राकडून उपलब्ध करुन घ्यावेत.
 • पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार शेतक-यांनी भाताची रोपवाटिका ८ दिवसांच्या अंतराने २ टप्प्यात तयार करावी.
 • गादीवाफे तयार करताना १ मी रुंदीचे, १५ सेमी उंचीचे व आवश्यकतेनुसार लांबीचे गादीवाफे तयार करुन ठेवावे.वाफे तयार करताना २५० किलोशेणखत + ५०० ग्रॅम नत्र + ४०० ग्रॅम स्फुरद + ५०० ग्रॅम पालाश प्रति गुंठा मातीत मिसळावे.
 •  

  हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पुढील २ ते ३ दिवसात कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा येथे काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याने शेतक-यांनी खरीपात लागणा-या निविष्ठांची जमवाजमव करुन ठेवावी.

 • विदर्भात काही ठिकाणी हलक्या स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
 • पडणा-या पावसाचे पाणी शेतात साठवण्यासाठी उपाय योजना करावी.KVK Jurisdictional Area in Aurangabad District Aurangabad District map

MGM Krishi Vigyan Kendra

Krishi Vigyan Kendra, Gandheli, Aurangabad, under the administrative control of Mahatma Gandhi Mission, Aurangabad started it’s functioning in the year 2011, with the financial support from the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

Krishi Vigyan Kendra is a planned project of Indian Council of Agricultural Research, New Delhi for transfer of agricultural technology to the farming community.