MAHATMA GANDHI MISSION

Krishi Vigyan Kendra

(Indian Council of Agricultural Research, New Delhi)
Gandheli, Tq. Dist. Aurangabad (M.S.) 431007
Tel. 09404997772, Email: mgmkvk@gmail.com, Website: www.mgmkvk.com


Aurangabad District map

Important

कृषि हवामान सल्ला


कृषि सल्ला

  कृषी हवामान विषयक कृषी सल्ला दिनांक 10 जुलै २०२०
  दिनांक १५.०७.२०२० च्या सकाळ पर्यंतचा पर्जन्यमान अंदाज :

विभाग १०.०७.२०२० ११.०७.२०२० १२.०७.२०२० १३.०७.२०२० १४.०७.२०२०
कोकण बहुतांश बहुतांश० बहुतांश बहुतांश बहुतांश
मध्य महाराष्ट्र बऱ्याचकाहीकाहीबऱ्याच बऱ्याच
मराठवाडा बऱ्याचकाहीकाहीबऱ्याच बऱ्याच
विदर्भ बऱ्याचकाहीकाहीबऱ्याच बऱ्याच

सविस्तर हवामान अंदाज सूची १ (Annexure I) मध्ये आहे.

इशारा :
 • दिनांक १० जुलै रोजी : कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता.
 • मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना व विजांचा कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता.
 • दिनांक ११ व १२ जुलै रोजी : कोकणात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता. मध्य महाराष्ट्र व मराठवाडयात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना व विजांचा कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता.
 • दिनांक १३ जुलै रोजी : कोकण, मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता.
 • विदर्भात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना व विजांचा कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता.
 • दिनांक १४ जुलै रोजी : कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता.

 

इशारा-

 • दिनांक ०३ जुलै रोजी : कोकणात काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार तर तुरळक ठिकाणी मुसळधार तर मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी जोरदार, अतिजोरदार ते मुसळधार तसेच मराठ्वाडा व विदर्भात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता. विदर्भात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना व विजांचा कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता.
 • दिनांक ०४ जुलै रोजी : कोकण व मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी जोरदार, अतिजोरदार ते मुसळधार तर विदर्भात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता. विदर्भात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना व विजांचा कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता.
 • दिनांक ०५ जुलै रोजी : कोकणात तुरळक ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार तर मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता.
 • दिनांक ०६ जुलै रोजी : कोकण व विदर्भात तुरळक ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार तर मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता.
 • दिनांक ०७ जुलै रोजी : कोकण व विदर्भात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता.
 •  

  कृषि सल्ला –

   तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता असल्याने शेतकरी बांधवांनी स्वतःची तसेच आपल्या जनावरांची काळजी घ्यावी व जनावरे सुरक्षीत ठिकाणी बांधावीत.
  1. पावसाचा अंदाज बघून पिकावर किटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करावी.
  2. पेरणीसाठी लागणारे सुधारित प्रमाणित बियाणे व इतर निविष्ठांची उपलब्धता करुन ठेवावी. खरीप हंगामामध्ये पिक घेण्यासाठी विद्यापीठ विक्री केंद्र किंवा शासन मान्यता प्राप्त विक्री केंद्र यांचेकडून बियाणे खरेदी करावे.
  3. पडणा-या पावसाचे पाणी शेतात साठवण्यासाठी/ मुरविण्यासाठी उपाय योजना करावी.
  4. नत्र खत मात्रेच्या बचतीसीठी द्विदल पिकांना रायझोबियम, एकदल पिकांना अॅझोटोबॅक्टर जिवाणु संवर्धकाची पेरणीपूर्वी बिजप्रक्रिया करण्यासाठी उपलब्धता करून ठेवावे. जिवाणू संवर्धक खरेदी करताना पाकीटावरील अंतिम तारीख व पिकाचे नाव पाहूनच खरेदी करा, कारण हे जिवाणू संवर्धक वेगवेगळ्या पिकासाठी वेगवेगळे असते. जिवाणु संवर्धक खते वापरल्याने रासायनिक खतांची उणीव संपूर्णपणे भरून काढता येत नाही म्हणून ही खते रासायनिक खतांना पुरक खते म्हणून वापरावे.

   
  KVK Jurisdictional Area in Aurangabad District Aurangabad District map

  MGM Krishi Vigyan Kendra

  Krishi Vigyan Kendra, Gandheli, Aurangabad, under the administrative control of Mahatma Gandhi Mission, Aurangabad started it’s functioning in the year 2011, with the financial support from the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

  Krishi Vigyan Kendra is a planned project of Indian Council of Agricultural Research, New Delhi for transfer of agricultural technology to the farming community.