MAHATMA GANDHI MISSION

Krishi Vigyan Kendra

(Indian Council of Agricultural Research, New Delhi)
Gandheli, Tq. Dist. Aurangabad (M.S.) 431007
Tel. 09404997772, Email: mgmkvk@gmail.com, Website: www.mgmkvk.com


Aurangabad District map

Important

कृषि हवामान सल्ला


कृषि सल्ला

  राज्यस्तरीय अँग्रोअ़ँडव्हायजरी समितीच्या दि. 09/03/2020 च्या बैठकीतील कृषि हवामान विषयक संदेश खालीलप्रमाणे आहेत
  हवामानाचा अंदाज

 • पुढील ५ दिवसात संपुर्ण राज्यात हवामान कोरडे राहील.
 •  

  इशारा-

 • दिनांक १० मार्च : विदर्भात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व सोसाट्याच्या वाऱ्यासह ( वाऱ्याचा वेग ताशी ३० – ४० कि.मी. ) पाऊस पडण्याची शक्यता.
 • दिनांक ११ मार्च : विदर्भात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व सोसाट्याच्या वाऱ्यासह ( वाऱ्याचा वेग ताशी ३० – ४० कि.मी. ) गारांचा पाऊस पडण्याची शक्यता.
 • दिनांक १२ मार्च : विदर्भात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व सोसाट्याच्या वाऱ्यासह ( वाऱ्याचा वेग ताशी ३० – ४० कि.मी. ) गारपीट ( Hailstorm ) होण्याची शक्यता.
 • दिनांक १३ मार्च : विदर्भात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता.
 •  

  -->

  कृषि सल्ला –

 • 1)मागील 2-3 वर्षातील वातावरण बदलाचा अभ्यास केला असता मार्चच्या पुढील आठवडयात अवकाळी पाऊस व गारपिटीची शक्यता असते. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी घ्यावयाची काळजी-
 • पक्व झालेली पिके ज्वारी, हरभरा, गहू इत्यादींची काढणी करुन घ्यावी. काढणी झालेल्या पिकांची मळणी करुन सुरक्षीत ठिकाणी साठवणूक करावी.मळणी करणे शक्य नसल्यास, काढलेली पिके पावसापासून संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने योग्यरीत्या झाकून ठेवावीत. जनावरे सुरक्षीत ठिकाणी बांधावीत.
 • २) कांदा पिकावरील करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी डायथेन एम-४५; २५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. तसेच कांद्यावरील फुलकिडीच्या नियंत्रणासाठी लॅम्ब्डा सायहॅलोथ्रीन ५% ईसी ६ मिली प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे. फवारणी करताना चिकट द्रव्याचा (०.१%) वापर करावा.
 • ३) टोमॅटो वरील फळे पोखरणारी अळी – ही अळी प्रथम पाने खाते व नंतर हिरवी किंवा पिकलेली फळे पोखरून आत शिरते. व गर खाते या किडीच्या नियंत्रणासाठी क्विनॉलफॉस २५ % ईसी २० मिली नोव्हॅलीरॉन १० % ईसी १५ मिली किंवा क्लोरॅनट्रॅनीप्रोल १८.५% एस.सी ३ मिली १० लिटर पाण्यात मिसळून ८ ते १० दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या कराव्यात
 • ४) भुईमुग (उन्हाळी) उगवणी नंतर ४० दिवसांपर्यंत तणविरहीत ठेवावे
 • ५) कलिंगड, दोडका तसेच खरबुज या पिकांच्या नागअळी नियंत्रणासाठी प्रोफेनोफॉस २० मिली / १०लि पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. तसेच फळमाशीच्या व्यवस्थापनासाठी क्यु लूर एकरी ५ सापळे लावावेत
 • ६) मिरचीवरील मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी निंबोळी अर्क (५%) ची फवारणी करावी.
 • ७) वांगीवरील तुडतुडे, मावा व पांढरीमाशी या किडींच्या नियंत्रणासाठी फॉस्पेमीडॉन ४० % एस.एल. १५ मिली किंवा फेनप्रोपॅथ्रीन ३० % ई.सी. ५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून आलटून-पालटून फवारण्या कराव्यात. अधून-मधून ५ % निंबोळी अर्काची फवारणी करावी
 • ८) वांगी पिकांवर कोळी आढळल्यास फेनप्रोपॅथ्रीन ३० % ई.सी ५ मिली किंवा डायकोफॉल १८.५ ई.सी. २५ मिली १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
 • ९) सध्या आंब्याचा मोहोर आलेला दिसून येत आहे, तेव्हा तुडतुडे या किडीचा तसेच भुरी या रोगाचा उपद्रव टाळण्यासाठी इमिडॅक्लोप्रीड १७.८ एस.एल. ३ मिली + सल्फर ८० डब्लु.पी. २५ ग्रॅम / २० लिटर पाण्यात मिसळून

 

टिप:- आपले झोन / जिल्ह्यानुसारचे संदेश आपले स्तरावरुन पाठविण्यात यावे.
KVK Jurisdictional Area in Aurangabad District Aurangabad District map

MGM Krishi Vigyan Kendra

Krishi Vigyan Kendra, Gandheli, Aurangabad, under the administrative control of Mahatma Gandhi Mission, Aurangabad started it’s functioning in the year 2011, with the financial support from the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

Krishi Vigyan Kendra is a planned project of Indian Council of Agricultural Research, New Delhi for transfer of agricultural technology to the farming community.