MAHATMA GANDHI MISSION

Krishi Vigyan Kendra

(Indian Council of Agricultural Research, New Delhi)
Gandheli, Tq. Dist. Aurangabad (M.S.) 431007
Tel. 09404997772, Email: mgmkvk@gmail.com, Website: www.mgmkvk.com


Aurangabad District map

Important

कृषि हवामान सल्ला


कृषि सल्ला

  राज्यस्तरीय अँग्रोअ़ँडव्हायजरी समितीच्या दि. २१/०१/२०२० च्या बैठकीतील कृषि हवामान विषयक संदेश खालीलप्रमाणे आहेत
  हवामानाचा अंदाज

 • पुढील ५ दिवसात संपुर्ण राज्यात हवामान कोरडे राहील.
 • कृषि सल्ला –

 • १) हरभरा पिकांमध्ये जागोजागी पक्षीथांबे उभे करावेत. घाटे अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ५ % निंबोळी अर्काची फवारणी करावी.
 • २) कापसाची वेचणी काडी कचरा विरहीत, शक्यतो सकाळी करावी. गुलाबी बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कापसाची वेचणी झालेल्या क्षेत्रात खोडासह समूळ झाडाची काढणी करून खोल नांगरट करावी व काढलेल्या पऱ्हाट्या जाळून नष्ट करावे.
 • ३) कपाशी व इतर पिकावर लष्करी अळीच्या बंदोबस्तासाठी स्थानिक तज्ञांचा सल्ला घेवून किटकनाशकाची किंवा बुरशीनाशकाची फवारणी करताना योग्य ती खबरदारी घ्यावी.
 • ४) गहू तसेच भाजीपाला पिकावंर मावा या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येताच डायमेथोएट ३०% प्
 • रवाही १० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एस.एल. ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
 • ५) रब्बी हंगामात पेरलेल्या गहू व हरभरा पिकाची कोळपणी व खुरपणी करुन पिक तणविरहीत ठेवावे.
 • ६) कांदा पिकावरील करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी डायथेन एम-45; २५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. तसेच कांद्यावरील फुलकिडीच्या नियंत्रणासाठी लॅम्ब्डा सायहॅलोथ्रीन ५% ईसी ६ मिली प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे. फवारणी करताना चिकट द्रव्याचा (०.१%) वापर करावा.
 • ७) भाजीपाल्यावरील रस शोषणा-या किडींच्या नियंत्रणासाठी डायमेथोएट ३०% ईसी २० मिली किंवा फेनप्रोपॅथ्रीन ३० % ईसी ५ मिली या किटकनाशकाची आलटून पालटून फवारणी करावी.
 • ८) सुरु ऊसाची लागवड करण्यासाठी शेत तयार करुन ऊसाची लागवड करावी. तसेच बीजप्रक्रियेसाठी – अॅसेटोबॅक्टर आणि स्फुरद विरघळणारे जीवाणू खतांचे प्रमाण अनुक्रमे १० किलो आणि १.२५ किलोग्रॅम प्रति १०० लिटर पाण्यात मिसळून केलेल्या द्रावणात ऊसाच्या टिप-या ३० मिनीटे बुडवून लागवड करावी. त्यामुळे नत्र खतामध्ये ५० टक्के स्फुरद खतामध्ये २५ टक्के बचत करता येते.

 

टिप:- आपले झोन / जिल्ह्यानुसारचे संदेश आपले स्तरावरुन पाठविण्यात यावे.
KVK Jurisdictional Area in Aurangabad District Aurangabad District map

MGM Krishi Vigyan Kendra

Krishi Vigyan Kendra, Gandheli, Aurangabad, under the administrative control of Mahatma Gandhi Mission, Aurangabad started it’s functioning in the year 2011, with the financial support from the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

Krishi Vigyan Kendra is a planned project of Indian Council of Agricultural Research, New Delhi for transfer of agricultural technology to the farming community.