MAHATMA GANDHI MISSION

Krishi Vigyan Kendra

(Indian Council of Agricultural Research, New Delhi)
Gandheli, Tq. Dist. Aurangabad (M.S.) 431007
Tel. 09404997772, Email: mgmkvk@gmail.com, Website: www.mgmkvk.com


Aurangabad District map

Important

कृषि हवामान सल्ला


कृषि सल्ला

  राज्यस्तरीय अँग्रोअ़ँडव्हायजरी समितीच्या दि. १८/०२/२०२० च्या बैठकीतील कृषि हवामान विषयक संदेश खालीलप्रमाणे आहेत

 • पुढील ५ दिवसात संपुर्ण राज्यात हवामान कोरडे राहील.
 •  

  कृषि सल्ला –

  • भाजीपाला पिकावंर मावा या रसशोशक किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येताच डायमेथोएट ३०% प्रवाही १० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एस.एल. ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
  • कादा पिकावरील करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी डायथेन एम-45; २५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. तसेच कांद्यावरील फुलकिडीच्या नियंत्रणासाठी लॅम्ब्डा सायहॅलोथ्रीन ५% ईसी ६ मिली प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे. फवारणी करताना चिकट द्रव्याचा (०.१%) वापर करावा.
  • भेंडी,वांगी,भोपळा इ. फळभाजीपाला पिकावरील रस शोषणा-या किडींच्या नियंत्रणासाठी स्यॅन्ट्रानिलीप्रोल १०.२६ ओडी १८ मिली या किटकनाशकाची ८-१० दिवसांच्या अंतराने फवारणी करावी.
  • टोमॅटो वरील फळे पोखरणारी अळी – ही अळी प्रथम पाने खाते व नंतर हिरवी किंवा पिकलेली फळे पोखरून आत शिरते. व गर खाते या किडीच्या नियंत्रणासाठी क्विनॉलफॉस २५ % ईसी २० मिली नोव्हॅलीरॉन १० % ईसी १५ मिली किंवा क्लोरॅनट्रॅनीप्रोल १८.५% एस.सी ३ मिली १० लिटर पाण्यात मिसळून ८ ते १० दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या कराव्यात.
  • भुईमुग (उन्हाळी) पेरणीच्या वेळी हेक्टरी २५ किलो नत्र व ५० किलो स्फुरद दयावे.
  • द्राक्ष बागेतील पिठया ढेकणाच्या नियंत्रणासाठी ब्रुप्रोफेझीन २५ % एस.सी. १५ मिली अथवा व्हर्टिसिलीअम लेकॅनी ५० ग्रॅम + ५० मिली दुध प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
  • कलिंगड, दोडका तसेच खरबुज या पिकांच्या नागअळी नियंत्रणासाठी प्रोफेनोफॉस २० मिली / १०लि पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. तसेच फळमाशीच्या व्यवस्थापनासाठी क्यु लूर एकरी ५ सापळे लावावेत.

 

टिप:- आपले झोन / जिल्ह्यानुसारचे संदेश आपले स्तरावरुन पाठविण्यात यावे.
KVK Jurisdictional Area in Aurangabad District Aurangabad District map

MGM Krishi Vigyan Kendra

Krishi Vigyan Kendra, Gandheli, Aurangabad, under the administrative control of Mahatma Gandhi Mission, Aurangabad started it’s functioning in the year 2011, with the financial support from the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

Krishi Vigyan Kendra is a planned project of Indian Council of Agricultural Research, New Delhi for transfer of agricultural technology to the farming community.